Wat kan IndicatiExpert voor u betekenen?

IndicatiExpert is een bureau gericht op het uitvoeren van objectieve duidelijke en kwalitatief hoogwaardige indicatiestellingen die voldoen aan alle landelijke richtlijnen, wet- en regelgeving. Naast kwaliteit zijn eerlijkheid, betrouwbaarheid en transparantie kenmerken van onze manier van werken.Onze indicatiestellers zijn BIG geregistreerde wijkverpleegkundigen (verpleegkundige niveau 5/6). De wijkverpleegkundigen die voor ons werken hebben jarenlange ervaring met het stellen van indicaties in de intra– en extramurale zorg.

De wijkverpleegkundigen beschikken over diverse vakdiploma’s en zijn in het bezit van een Verklaring omtrent gedrag. Onze verpleegkundigen zijn tweetalig. Op dit moment is het daardoor mogelijk om makkelijk indicaties te stellen bij uw cliënten met een Turkse achtergrond. We hopen op termijn ook mogelijkheden te bieden voor anderstaligen.

WIJ WILLEN U EROP WIJZEN DAT DE WACHTTIJD MOMENTEEL LANGER KAN ZIJN DAN U VAN ONS GEWEND BENT IN VERBAND MET EEN STERKE TOENAME VAN AANVRAGEN TEN GEVOLGE VAN COVID 19. WIJ HOUDEN ONS AAN DE MAATREGELEN ZOALS GESTELD DOOR HET RIVM, HIERDOOR KAN HET ZIJN DAT ER EEN TELEFONISCHE OF BEELDBEL AFSPRAAK MET U WORDT GEMAAKT.

Voor wie werkt IndicatiExpert?

Wij werken in opdracht van:

  • (thuis)zorgorganisaties;
  • PGB-houders;
  • zorgverzekeraars;
  • mantelzorgmakelaars;
  • wooninitiatieven.

Omdat wij onafhankelijkheid in het stellen van een indicatie voor thuiszorg erg belangrijk vinden, geven wij een op de persoon toegespitst indicatiebesluit af. Hierdoor krijgt u een goed onderbouwde indicatie, die voldoet aan de landelijk gestelde normen. Wanneer een (thuiszorg)zorgaanbieder te weinig bevoegde indicerende verpleegkundigen heeft, kan IndicatiExpert de continuïteit van zorg borgen door het tijdig en volledig stellen van ZVW-indicaties, het monitoren van de geïndiceerde zorg en het bijstellen van de indicatie. Op dezelfde manier helpen we PGB-houders, waardoor zij met een goede indicatie een passend budget krijgen.

Ook kan het zijn dat verschillende belangen van zorgvrager en zorgaanbieder niet altijd met elkaar overeenkomen. Stichting Goed Thuis doorbreekt dit spanningsveld omdat zij onafhankelijk is. Hierdoor is het stellen van een rechtvaardige en doelmatige indicatie mogelijk. Om dit alles in goede banen te leiden werken we alleen met HBO opgeleide wijkverpleegkundigen (niveau 5/6) met indicatie bevoegdheid.Door de jarenlange praktijkervaring zijn onze wijkverpleegkundigen specialist in het stellen van indicaties, verzorgen van de monitoring en het geven van advies.