IndicatiExpert is een bureau gericht op het uitvoeren van objectieve duidelijke en kwalitatief hoogwaardige indicatiestellingen die voldoen aan alle landelijke richtlijnen, wet- en regelgeving. Naast kwaliteit zijn eerlijkheid, betrouwbaarheid en transparantie kenmerken van onze manier van werken.
Onze indicatiestellers zijn BIG geregistreerde wijkverpleegkundigen (verpleegkundige niveau 5). De wijkverpleegkundigen die voor ons werken hebben jarenlange ervaring met het stellen van indicaties in de intra– en extramurale zorg.
De wijkverpleegkundigen beschikken over diverse vakdiploma’s en zijn in het bezit van een Verklaring omtrent gedrag.
Onze verpleegkundigen zijn tweetalig. Op dit moment is het daardoor mogelijk om makkelijk indicaties te stellen bij uw cliënten met een Turkse achtergrond. We hopen op termijn ook mogelijkheden te bieden voor anderstaligen.