De Indicatie

De indicatiestelling is een momentopname en maakt onderdeel uit van een continue proces. Om de indicatiestelling kwalitatief goed te plaatsen in dit proces dient de zorgorganisatie de juiste voorinformatie (waaronder de medische gegevens) als input voor de intake aan te leveren. 

De intake wordt uitgevoerd en uitvoerig vastgelegd. De verpleegkundige niveau 6 beoordeelt vanuit haar vakbekwaamheid en competenties en legt haar bevindingen vast. Alles wordt vastgelegd op basis van de Omaha systematiek in NEDAP . Vervolgens wordt de uitkomst van de indicatiestelling zo volledig mogelijk teruggekoppeld aan de zorgorganisatie en een advies gegeven over een evaluatiedatum, om zo te helpen de indicatie actueel te houden.