Indicatie Expert zorgt ervoor de juiste indicatie

Wij willen u erop wijzen dat de wachttijd momenteel langer kan zijn dan u van ons gewend bent in verband met een toename aan aanvragen ten gevolge van Covid 19. Wij houden ons aan de maatregelen zoals gesteld door het RIVM, hierdoor kan het zijn dat er een telefonische of beeldbel afspraak met u wordt gemaakt.

Indicatie nodig?
Als u als zorgaanbieder voor een cliënt een indicatie nodig heeft voor de persoonlijke verzorging en/of verpleging van waaruit u de zorg wil bekostigen d.m.v. een PGB of ZIN, dan kan IndicatiExpert u helpen.

Aanbod
Wij ondersteunen zorgaanbieders bij het stellen van indicaties (ZVW). IndicatiExpert biedt een effectieve en efficiënte manier om de indicatiestelling uit te voeren. Wij voeren de indicatie voor uw cliënt uit in het door ons gebruikte elektronisch cliënten dossier (ECD) van NEDAP. U ontvangt na indicatiestelling van onze wijkverpleegkundige de uitgebreide metingen en het daaruit volgende zorgplan. Bij on-gecontracteerde zorgaanbieders zal ook de benodigde machtiging worden ingevuld door de wijkverpleegkundige. Maakt u gebruik van een ander ECD dat voldoet aan de gestelde voorwaarden en gebaseerd is op het Omaha systeem dan kunnen we in uw eigen ECD indiceren.

Ook wanneer uw cliënt in aanmerking komt voor een WLZ-indicatie kunnen wij u ondersteunen bij de aanvraag hiervan en zal er in Nedap de zorg in kaart gebracht worden en zal bij het CIZ de aanvraag ingediend worden.

Door het inschakelen van Indicatie-Expert is uw organisatie verzekerd van indicaties die voldoen aan de landelijk gestelde normen en wet -en regelgeving. Hiermee kunnen uw zorgverleners aan de slag om uw cliënt van passende zorg te voorzien. Tevens wordt de kwaliteit van zorg, de doelmatigheid en het verpleegkundig proces nauwlettend gevolgd. Tijdens de monitoring afspraak die onze wijkverpleegkundige op regelmatige basis met u zal maken zal zij hiervan ook verslag leggen in uw ECD systeem of zorgdossier. De afspraak zal plaatsvinden op uw locatie. Hierdoor is indien nodig ook voor de zorgverzekeraar inzichtelijk dat er een wijkverpleegkundige over uw schouder meekijkt.

Kosten

De kosten van de indicatiestelling worden aan u als zorgaanbieder gefactureerd. Dit gaat op basis van een door ons vastgesteld tarief. Na iedere periode van 4 weken ontvangt u een verzamelfactuur met per cliënt een bijlage waarop de werkzaamheden staan die zijn verricht. Deze uren kunt u meenemen in uw declaratie naar de cliënt/zorgverzekeraar.

Voordelen voor u als zorgaanbieder

  • onafhankelijke indicatiestelling;
  • Dé oplossing bij een (tijdelijk)  tekort aan gekwalificeerd  personeel;
  • Collegiaal overleg vóór de definitieve vaststelling met de verantwoordelijk wijkverpleegkundige;
  • Extra capaciteit bij onvoorziene werkdruk bijvoorbeeld bij herindicatie of stelselwijzingen;
  • Onafhankelijke second-opinion;
  • Afname van de benodigde fte’s niveau 5/6 op uw personeelsbegroting;
  • Controle van de gestelde indicaties  (interne audit);
  • Als het beter past binnen uw bedrijfsvoering, kunnen wij de indicatie ook in uw eigen softwaresysteem verwerken.

Gegevens zorgaanbieder (Samenwerking)

Dit formulier gebruikt u als u nog geen samenwerkingsovereenkomst heeft met IndicatiExpert. Omdat wij hechten aan zorgvuldige en transparante samenwerking zullen wij de opgegeven gegevens verifiëren. Na verificatie van de gegevens nemen wij contact met u op om uw vraag tot samenwerking te bespreken. Hieronder volgt een aantal vragen over uw organisatie.